Tira – Dell Authorized Partner

  • Địa chỉ : 33/34 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • MST : 0315498036
  • Hotline : +84-931312336
  • Email : teddy@tiari.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Tất cả các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật chỉ được hỗ trợ đầy đủ thông qua ticket tại hệ thống quản lý khách hàng. Mọi hình thức khác chỉ mang tính chất tư vấn.

Thông tin yêu cầu hỗ trợ